ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Výhercov budeme informovať o ich výhre vždy nasledujúci deň po skončení daného súťažného dňa, resp. týždňa. Výherca hlavnej výhry bude informovaný najneskôr do 6.9.2020.

Ak chcete počas leta poslať viac fotiek, tak každú odošlite samostatne. Ak máte v internetovom prehliadači nastavené automatické dopĺňanie formulárov, tak by Vám po kliknutí do políčka mal prehliadač ponúknuť posledné položky, ktoré ste v minulosti vypisovali.

Po úspešnom odoslaní fotky sa v dolnej časti pod formulárom zobrazí oznam, že bola úspešne odoslaná. Na email, ktorý ste zadali príde aj správa, že ste formulár vyplnili a odoslali.

Pokiaľ bude fotografia v rozpore so súťažnými pravidlami, dobrými mravmi alebo neprimeraná súťaži, bude vylúčená zo súťaže.

Na súťažnej fotografii sa musí nachádzať akákoľvek Treska značky PRETO Ryba Žilina alebo viečko z akejkoľvek Tresky od značky PRETO Ryba Žilina, pričom z fotky je zrejmé, že bola vytvorená počas Vášho letného dobrodružstva.

Ak nájdete na stránke chybu, alebo máte technické pripomienky ohľadom stránky alebo súťažného formulára tak nás kontaktujte na marketing@rybaza.sk

Nie, iný spôsob doručenia fotky k nám nie je možný. Len cez formulár na tejto stránke.

Ak Vám formulár zobrazí červeným chybu niektorého políčka, tak ho skontrolujte a doplňte. Ak ste pridali fotku väčšiu ako 15 MB, tak sa formulár neodošle a dolu sa nezobrazí, že bol úspešne odoslaný.

Môžete spraviť fotku znovu, ale predtým nastavte vo vlastnostiach fotoaparátu menšiu kvalitu fotky, tým pádom sa uloží v menšej veľkosti.

Ak je fotka väčšia ako 15 MB, tak sa nebude dať cez formulár odoslať. Vtedy ju musíte v počítači alebo inom zariadení zmenšiť na menej ako je maximálny limit 15 MB.

Fotka by nemala byť príliš veľká, preto sa ju snažte spraviť ideálne do veľkosti 3 MB. Limit na odoslanie cez formulár je ale nastavený na 5x toľko.

Fotografiu môžete spraviť mobilom, tabletom, fotoaparátom alebo iným zariadením, ktorým sa dajú robiť fotky v podporovaných formátoch – ideálne jpg/ jpeg, png, bmp.

Load More