Dostanem nejakú správu, že fotka bola zaradená do súťaže?

Dostanem nejakú správu, že fotka bola zaradená do súťaže?

Po úspešnom odoslaní fotky sa v dolnej časti pod formulárom zobrazí oznam, že bola úspešne odoslaná. Na email, ktorý ste zadali príde aj správa, že ste formulár vyplnili a odoslali.