Čo musí byť na fotke?

Čo musí byť na fotke?

Na súťažnej fotografii sa musí nachádzať akákoľvek Treska značky PRETO Ryba Žilina alebo viečko z akejkoľvek Tresky od značky PRETO Ryba Žilina, pričom z fotky je zrejmé, že bola vytvorená počas Vášho letného dobrodružstva.