Môžete moju fotku vylúčiť zo súťaže?

Môžete moju fotku vylúčiť zo súťaže?

Pokiaľ bude fotografia v rozpore so súťažnými pravidlami, dobrými mravmi alebo neprimeraná súťaži, bude vylúčená zo súťaže.