Až štyrikrát menej konzervantov

konzervanty

Až štyrikrát menej konzervantov

Viete, že podľa našich prieskumov až 76 % pravidelných konzumentov tresky považuje podiel konzervantov za dôležitý faktor pri výbere tresky?

Hlasy obrovskej skupiny zákazníkov sú pre nás záväzkom a zároveň inšpiráciou ako produkty vylepšovať. A tak okrem zníženého množstva zahusťovadiel, úplného upustenia od umelých sladidiel redukujeme aj množstvo konzervačných látok.

K celkovému znižovaniu obsahu aditív v treske nám výrazne dopomohla nedávna rozsiahla rekonštrukcia. Vďaka nej sa podarilo ešte viac sprísniť hygienu a bezpečnosť výroby. „V našej oblasti chladených lahôdkových šalátov platí, že iba ak absolvujete takéto rozsiahle inovácie vo výrobe, si môžete dovoliť výraznejšie znižovať obsah chemických látok v produktoch,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Michal Britvík a s hrdo dodáva, že aj vďaka týmto krokom má dnes žilinská treska až o 40 % menej prídavných látok v porovnaní so situáciou spred 5 rokov.

A v Žiline sa môžeme v tejto oblasti pochváliť aj ďalším úspechom. „Podľa opakovaných rozborov výrobkov na trhu vykonaných nezávislým akreditovaným laboratóriom dnes obsahuje treska značky PRETO Ryba Žilina v priemere až štyrikrát menej konzervačných látok,“ uvádza Michal Britvík a dodáva: „Toto je cesta, ktorou chceme ísť ďalej. Naším cieľom je vyrábať tresku legendárnej chuti, ako si ju pamätajú naši rodičia. A zároveň v nej chceme ponúkať dobrú alternatívu aj voči moderným potravinám, ktorá v sebe nemá nechcenú chémiu.“